Badania wody w Lublinie

Badania wody w Lublinie

Woda jest niezbędnym elementem życia. Jednak spożywanie złej jakości wody może prowadzić do niepożądanych problemów zdrowotnych.


Gdzie zrobić badanie wody ze studni w Lublinie?

Badania wody pochodzącej z własnych ujęć (ale nie tylko) wykonać można w Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie, przy ul. Probostwo 4. Telefon do laboratorium: 884 621 888.

Placówka ta oferuje bardzo wysoki poziom usług i bardzo szybkie terminy realizacji. Od wielu lat usługi Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w zakresie badania wody i nie tylko, cieszą się uznaniem i bardzo dobrymi opianiami wśród klientów.

Inne placówki zajmujące się wykonywaniem badań jakości wód:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Ul. Pielęgniarek 5, tel. 22 250 01 15 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Ul. Uniwersytecka 12


Koszty przeprowadzenia badania

Cena wykonania badania jakości wody różni się w zależności od rodzaju i złożoności zlecenia. Można zamówić zarówno analizy kompleksowe, jak i poszczególnych aspektów, czyli tylko fizykochemiczne, mikrobiologiczne lub twardości wody.

studnia2-2

Ceny tych badań mogą różnić się między poszczególnymi placówkami i mogą się wahać od około 120 zł do 350 zł. Nowa studnia wymaga złożonego badania, a po otrzymaniu wyników i wdrożeniu ewentualnych usprawnień (jak np. stacje uzdatniania wody) monitoring kontrolny wykonuje się raz w roku.

Normy wody zdatnej do picia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w kwestii wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ściśle reguluje występujące w niej stężenie poszczególnych pierwiastków i mikroorganizmów.

  • ŻELAZO nie więcej niż 200 μg/l,
  • MANGAN nie więcej niż 50 μg/l,
  • JON AMONOWY nie więcej niż 0,50 μg/l
  • AZOTANY nie więcej niż 50 mg/l
  • BAKTERIE COLI nie mogą być obecne w 100 ml wody

Przepisy

Badania wody ze studni, to jedno z wymaganych zaświadczeń podczas kompletowania dokumentów budowy (składanych w urzędzie). Warto również pamiętać, iż nad jakością wody pochodzącej ze studni kontrolę sprawuje jedynie właściciel nieruchomości.

Do odbioru domu niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o zdatności wody do spożycia, jeśli wykorzystywane jest własne źródło. Wydaje je Państwowa Inspekcja Sanitarna, jednak same badania wody mogą również zostać wykonane przez odpowiednio wybraną firmę. Wynik nie rzutuje na otrzymanie dokumentów zakończenia budowy.

Jak przebiega badanie jakości wody?

Im dokładniejsze badania zostaną przeprowadzone, tym więcej informacji uzyskamy w związku z zwartością wody. Wyniki przeprowadzonych badań są również pomocne podczas dobierania rodzaju domowego systemu oczyszczania wody.

Aby zlecić wykonanie analizy wody z własnego ujęcia, najlepiej odwiedzić wybraną placówkę osobiście. Następnie przygotować próbę wody w specjalnym pojemniku, otrzymanym w punkcie kontroli (osobno zakupionym lub otrzymanym w cenie badania). Pobraną próbkę wody należy oddać do badania w określonych ramach czasowych. Przekroczenie dopuszczalnego terminu, najczęściej prowadzi do otrzymania nieprawidłowych wyników. Ogólne badania obejmują zarówno analizę fizykochemiczną jak i mikrobiologiczną wody. Wyniki zazwyczaj dostępne są w przeciągu kilku dni od oddania próbki.

Badanie wody ze studni

Podczas zakładania studni, wykonanie badań jakości powinno być absolutnym priorytetem. Zaniedbanie może skutkować wykorzystywaniem do spożycia wody o zbyt dużym stężeniu składników mineralnych czy z obecnością niebezpiecznych mikroorganizmów, jak enterokoki kałowe, bakterie legionelli lub z grupy coli, wywołujących liczne choroby. 

Równie groźna jest wysoka zawartość amoniaku. Jego obecność wynika z dwóch elementów: ścieków lub źródeł naturalnych. Zwłaszcza duże ryzyko niosą studnie na wsiach z terenami rolnymi lub hodowlami zwierząt.

Amoniak powoduje w wodzie zmniejszenie ilości tlenu, co stwarza idealne warunki rozwojowe dla wszelkich szkodliwych bakterii oraz prowadzi do jej wtórnego zanieczyszczenia. Zmienia też smak i zapach wody, czyniąc je nieprzyjemnymi. Samo zagotowanie wody nie wpływa na zmniejszenie zawartości tego związku, dlatego konieczna jest jego kontrola.

Dlaczego warto powtarzać badania?

Regularna kontrola wody z własnego ujęcia jest niezwykle istotna dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z niej korzystających.

Spożywanie wody zanieczyszczonej prowadzi do wielu groźnych lub uciążliwych chorób, a nadmiar poszczególnych mikroelementów jest równie niekorzystny dla ludzkiego organizmu co występujące w niej bakterie czy pestycydy z upraw rolnych. Zaleca się przyjmowanie kilku litrów wody dziennie, jednak dostarczanie jej organizmowi poprzez kupną, butelkowaną, jest nieekologiczne, gdyż podnosi ilość produkowanego i wyrzucanego plastiku oraz zawyża koszty życia.

Czysta i zdrowa woda w kranie to nie tylko kwestia zdrowia, ale też dbałości o domowy budżet i środowisko.

W jaki sposób wpłynąć na jakość spożywanej wody?

Oprócz wdrożenia zaleceń wynikających z badań można podjąć szereg dodatkowych rozwiązań wpływających na jej jakość.

Urządzenia do uzdatniania wody należy dobrać wyłącznie na bazie wyników analiz. Stosowanie urządzeń własnego wyboru, bez posiadanych informacji o stanie wody, może nie tylko nie wpłynąć na podniesienie jej jakości, ale wręcz ją obniżyć.

Aby poprawić jakość wody w domu, zwłaszcza pochodzącej z własnego ujęcia, coraz chętniej stosowane są domowe stacje uzdatniania wody - między innymi zmiękczacze i filtry EcoWater. Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań w oparciu zarówno o filtry węglowe jak i mikrobiologiczne. Wykonywanie stacje uzdatniania, usuwają wirusy i bakterie, chlor i osad.


Zobacz więcej

2 marca 2023
Odwrócona osmoza - czego NIE usuwa z wody?

Odwrócona osmoza jest jednym z najskuteczniejszych procesów filtrujących wodę. Wykorzystywana w niej półprzepuszczalna membrana ma pory o wielkości 0,0001 mikrona, czyli około 10 milionów razy mniejsze od 1 milimetra.

14 lutego 2023
Jak usunąć chlor z wody?

Zawartość chloru w wodzie pitnej i jego wpływ na zdrowie to dość często podnoszony temat. W większości miast Polski, woda z kranu dopuszczona jest do bezpośredniego spożycia.

23 stycznia 2023
Czy można pić ciepłą wodę z kranu?

Według deklaracji zakładów wodociągowych wielu miast w Polsce jakość wody kranowej jest na wysokim poziomie. Wśród naszych Klientów nie brakuje jednak wątpliwości.


Most Lublin

Systemy uzdatniania wody - rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych.

  • Adres: 20-828 Lublin, ul. Nałęczowska 103 / Bużan 3
  • Tel: 081 44 67 035    Fax: 081 44 14 667
  • Mail: most@most.lublin.pl

gazelamotor-lublin