Od czego zależy barwa wody?

Od czego zależy barwa wody?

Mimo iż zwykło się mówić, że woda nie ma koloru – nic bardziej mylnego. Woda może zmieniać swoje zabarwienie w wyniku wielu, różnych czynników, w tym również i zanieczyszczeń. Od czego zależy barwa wody oraz jakie są dopuszczalne wymagania odnośnie jej koloru?

Czym są barwa i mętność wody?

Barwa wody to cecha optyczna, którą można ocenić na pierwszy rzut oka. I choć powszechnie zwykło się mówić, że woda jest przezroczysta – wcale tak nie jest. Pod wpływem różnych czynników, w tym zanieczyszczeń może ona zmieniać swoje zabarwienie, co zresztą wyraża się w mg Pt/l. Jednostka ta związana jest ze wzorcami platynowo-kobaltowymi (tzw. skala Hazena), które służą do pomiarów zabarwienia wody.

Ponadto w efekcie zanieczyszczenia woda staje się mętna oraz zmienia się jej smak. Spożycie takiej wody, może okazać się szkodliwe dla organizmu. Mętność wody jest odwrotnością jej przezroczystości. Jeszcze do niedawna wyrażano ją w mg Si/l, aczkolwiek obecnie służy do tego inna jednostka – NTU. Pomiarów mętności wody dokonuje się nefelometrem, czyli mętnościomierzem.

Dopuszczona wartość jej mętności to 1 NTU. W przypadku, gdy jest ona większa, woda nie nadaje się do spożycia.

Barwa wody – od czego zależy?

Naturalną barwę wody można określić jako jasnoniebieską. Jednak bardzo często można mieć w kranie do czynienia z wodą, której kolor w wyniku zanieczyszczenia jest inny, najczęściej żółty.

Żółta woda z kranu

Takiej barwy jest zwykle woda, która została zanieczyszczona manganem. W najbardziej skrajnych przypadkach ze słomkowożółtej może ona przybrać barwę ciemnopomarańczową.  I mimo, że pierwiastek ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, zmienia ona jednak posmak wody na gorzki, metaliczny. W dodatku zmianie może ulec również zapach wody. Ponadto żółty kolor wody z kranu może spowodować również żelazo, które podobnie jak mangan wpływa negatywnie na smak i zapach wody płynącej z kranu.

Pierwiastek ten może również przyspieszyć korozję w instalacji, a w najbardziej skrajnych sytuacjach pozostawiać brunatny osad na ubraniach pranych w tej wodzie.

Zielona woda z kranu

Kolor ten dotyczy zwykle wody pochodzącej z podziemnych ujęć, np. studni. Jest on znakiem tego, że woda została zanieczyszczona wskutek glonów i innych mikroorganizmów, które mogą występować w środowisku wodnym.

Co więcej, ten kolor wody z kranu uważany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia. Mogą się w niej bowiem znajdować liczne drobnoustroje, w tym m.in. bakterie E. coli.

Szmaragdowa woda z kranu

Barwa ta wiąże się z zanieczyszczeniem wody dużą ilością siarkowodoru. Ten z kolei zwykle jest spowodowany korozją rur miedzianych, z których zbudowana jest instalacja wodociągowa.

Barwa wody wodociągowej, a dopuszczalne normy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na chwilę obecną nie da się jasno wskazać wartości, która byłaby podstawą ku temu, by stwierdzić, że woda nadaje się do spożycia, czy nie. Z rozporządzenia Ministra zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynika, że obowiązek ten spoczywa na Państwowej Inspekcji Sanitarnej (właściwej dla danego powiatu).

Natomiast w dalszej części tego dokumentu czytamy, że "w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznej badanych parametrów wody [...] dąży do ustalenia jakości wody [...] oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody w badanym punkcie poboru wody".

Co ciekawsze poprzednie rozporządzenie, które już aktualnie nie obowiązuje, dopuszczało możliwość oceny jakości wody wodociągowej na podstawie jej barwy. Służyła do tego wspomniana już skala platynowo-kobaltowa.

Czy można przywrócić neutralną barwę wody?

Na szczęście jednak wszelkie odstępstwa od naturalnej barwy wody można wyeliminować za pomocą profesjonalnego filtra do wody. Należy jednak pamiętać, że powinien on zostać dopasowany do rodzaju konkretnego zanieczyszczenia.

W przypadku zielonej wody najlepszym rozwiązaniem będzie lampa UV, której promieniowanie ultrafioletowe rozkłada DNA mikrobów. W przypadku żelaza i manganu najczęścej stosowane są się tzw. odmanganiacze i odżelaziacze.


Zobacz więcej

16 kwietnia 2023
Mangan w wodzie – co warto o nim wiedzieć?

Mangan to jeden z najczęściej występujących w wodach podziemnych pierwiastków. Jak się również okazuje, ma on ogromny wpływ na ludzkie zdrowie. Czy należy się go jednak obawiać?

2 marca 2023
Odwrócona osmoza - czego NIE usuwa z wody?

Odwrócona osmoza jest jednym z najskuteczniejszych procesów filtrujących wodę. Wykorzystywana w niej półprzepuszczalna membrana ma pory o wielkości 0,0001 mikrona, czyli około 10 milionów razy mniejsze od 1 milimetra.

14 lutego 2023
Jak usunąć chlor z wody?

Zawartość chloru w wodzie pitnej i jego wpływ na zdrowie to dość często podnoszony temat. W większości miast Polski, woda z kranu dopuszczona jest do bezpośredniego spożycia.


Most Lublin

Systemy uzdatniania wody - rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych.

  • Adres: 20-828 Lublin, ul. Nałęczowska 103 / Bużan 3
  • Tel: 081 44 67 035    Fax: 081 44 14 667
  • Mail: most@most.lublin.pl

gazelamotor-lublin