Odwrócona osmoza - filtry do wody

Odwrócona osmoza – filtry do wody

Spełniająca określone parametry czysta woda, wykorzystywana jest w szerokim spektrum procesów gastronomicznych i technologicznych. Proces czyszczenia wody przy pomocy odwróconej osmozy stosuje się podczas wytwarzania wody butelkowej, jak również w procesie oczyszczania wody za pomocą systemów filtracji wody montowanych w domach, mieszkaniach, obiektach gastronomicznych i przemysłowych. Odwrócona osmoza to sposób na najskuteczniejsze uzdatnianie oraz filtrowanie wody pitnej, a woda zdatna do picia uzyskana w wyniku tego procesu charakteryzuje się największą czystością względem wód uzyskanych innymi metodami filtracji i uzdatniania.

Na czym polega osmoza oraz odwrócona osmoza?

Odwrócona osmoza działa na zasadzie zjawiska, jakim jest osmoza naturalna polegająca na samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę w kierunku roztworu o większym stężeniu.

Zatem oczyszczanie wody polega na przepuszczaniu cząstek nieuzdatnionej wody przez półprzepuszczalną membranę. W trakcie procesu, membrana przepuszcza cząsteczki czystej wody i zatrzymuje zanieczyszczenia będące zbyt dużymi, by móc swobodnie przedostać się przez mikropory membrany osmotycznej.

W nowoczesnych systemach osmotycznych wykorzystywany jest proces crossflow, który umożliwia samooczyszczanie się membrany.

Odwrócona osmoza dzieli się na trzy rodzaje kategoryzowane wedle zewnętrznego ciśnienia przykładanego do układu. Na tej podstawie wyróżnia się:

 • osmozę wysokociśnieniową stosowaną do odsalania wody morskiej (ciśnienie od 6 do 10 MPa)
 • osmozę niskociśnieniową stosowaną do odsalania wód odpadowych i wód o niewielkim zasoleniu (ciśnienie od 1,5 do 4,5 MPa)
 • nanofiltrację stosowaną do denitryfikacji i zmiękczania wody (ciśnienie od 0,3 do 3 MPa)

Oczyszczanie wody w procesie osmozy byłby niemożliwy, gdyby nie membrany osmotyczne. Wyróżnia się membrany asymetryczne i kompozytowe. Membrany asymetryczne budowane są z jednego, dwuwarstwowego polimeru. Wewnętrzna warstwa (suport) chroni warstwę zewnętrzną przed zbytnimi obciążeniami mechanicznymi, natomiast warstwa zewnętrzna separuje cząsteczki wody i zanieczyszczeń. Membrany te są mało odporne na czynniki termiczne i mikrobiologiczne oraz łatwo hydrolizują przy wysokim i niskim pH. Większą odpornością na pH środowiska odznaczają się membrany asymetryczne wykonane z poliamidów aromatycznych.

Membrany kompozytowe tworzone są polisulfonów, a ich konstrukcja dzieli się na warstwę aktywną i suport (warstwa ultrafiltracyjna), które zbudowane są z dwóch różnych polimerów. Membrany te wykorzystywane są w procesie odwróconej osmozy.

Wśród najważniejszych zastosowań procesu odwróconej osmozy wymienić można m.in.: odzyskanie wody w stanie czystym, bez zawartości substancji koloidalnych, rozpuszczonych i rozproszonych, a także do selektywnego rozdzielenia substancji rozproszonych i rozpuszczonych pomiędzy koncentratem i filtratem. Woda uzyskana w procesie odwróconej osmozy to możliwie najczystsza, wysokiej jakości, zdatna do picia woda, jaką można uzyskać w procesie filtrowania i uzdatniania. 

Odwrócona osmoza – korzyści

Istnieje wiele zalet przemawiających za stosowaniem odwróconej osmozy w domach, obiektach gastronomicznych i innych placówkach. Najistotniejszą z nich jest najwyższa jakość wody do spożycia, jaką można uzyskać za pomocą nowoczesnych systemów uzdatniających i filtracyjnych.

Wśród innych zalet odwróconej osmozy wymienić należy również m.in.:

 • generowanie znacznych oszczędności na zakupie wody butelkowanej
 • znaczne poprawienie walorów smakowych kaw i herbat
 • możliwość przygotowywania odżywek dla dzieci bez konieczności dodatkowego uzdatniania wody,
 • zniwelowanie problemu twardej wody i osadzania się kamienia
 • możliwość czyszczenia okularów wodą prosto z kranu
 • wyeliminowanie szkodliwych dla zdrowia fluorków i chloru

System filtracji odwróconą osmozą szczególnie warto stosować, jeżeli woda czerpana jest z prywatnego ujęcia (studnia kręgowa lub głębinowa). Woda ze studni nie jest bowiem pozbawiona zanieczyszczeń, a jej jakość pozostaje najczęściej na bardzo niskim poziomie. Więcej informacji na temat wody pobieranej ze studni przeczytać można również, w jednym z opublikowanych wcześniej wpisów

Systemy filtracji wody

Systemy filtracji wody oparte na zjawisku odwróconej osmozy mogą być stosowane do wody ze studni oraz wody z wodociągów. Oczyszczanie wody takimi systemami pozwala na usunięcie 99% zanieczyszczeń w cieczy.

Budowa małych systemów filtracyjnych składa się z filtrów z membranami osmotycznymi, a także z węglowych filtrów końcowych. Systemy wyposażone są także w filtry mechaniczne wstępnie klarujące ciecz oraz zbiorniki na uzdatnioną wodę. Filtry uzdatniające montowane przy ujściu wody, a ich wydajność oscyluje na poziomie kilku litrów na godzinę.

W przypadku uzdatniania i filtrowania całej wody pompowanej do domowej lub firmowej instalacji wodnej stosuje się specjalne kolumny filtracyjne wypełnione, która podłącza się do instalacji kanalizacyjnej oraz – jeśli wymagają automatycznego sterowania – również do instalacji elektrycznej. Kolumny te montowane są zwykle w pomieszczeniu gospodarczym i zapewniają o wiele większą wydajność uzdatniania i filtrowania.

Warto zwrócić uwagę na temperaturę wody podczas procesu jej filtracji. W znaczący sposób wpływa ona – podobnie jak ciśnienie i skład chemiczny wody – na wydajność filtra RO. Systemy filtracyjne działające na zasadzie odwróconej osmozy mogą współpracować jedynie z wodą, która nie przekracza 30oC. Zbyt ciepła woda może zaburzyć proces filtrowania oraz uszkodzić membranę osmotyczną, a zbyt niska woda zmniejsza wydajność filtracji. W przypadku wody do spożycia warto dodatkowo użyć mineralizatorów, które wzbogacą wodę o niezbędne dla zdrowia mikroelementy, niezbędne w codziennej diecie.

Reasumując, systemy filtracji wody oparte na zjawisku odwróconej osmozy mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy jakości naszego codziennego życia, wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Instalacje filtrów odwróconej osmozy znajdują zastosowanie jako niedrogi sposób na fundamentalną poprawę jakości wody do picia i mycia. Filtry tworzą wodę tej samej jakości co woda butelkowa, jednak znacznie taniej i ekologiczniej. Tego typu systemami powinny zainteresować się osoby z dolegliwościami nerek, alergicy, a także wszyscy chcący zadbać o swoje zdrowie.


Zobacz więcej

2 marca 2023
Odwrócona osmoza - czego NIE usuwa z wody?

Odwrócona osmoza jest jednym z najskuteczniejszych procesów filtrujących wodę. Wykorzystywana w niej półprzepuszczalna membrana ma pory o wielkości 0,0001 mikrona, czyli około 10 milionów razy mniejsze od 1 milimetra.

14 lutego 2023
Jak usunąć chlor z wody?

Zawartość chloru w wodzie pitnej i jego wpływ na zdrowie to dość często podnoszony temat. W większości miast Polski, woda z kranu dopuszczona jest do bezpośredniego spożycia.

23 stycznia 2023
Czy można pić ciepłą wodę z kranu?

Według deklaracji zakładów wodociągowych wielu miast w Polsce jakość wody kranowej jest na wysokim poziomie. Wśród naszych Klientów nie brakuje jednak wątpliwości.


Most Lublin

Systemy uzdatniania wody - rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych.

 • Adres: 20-828 Lublin, ul. Nałęczowska 103 / Bużan 3
 • Tel: 081 44 67 035    Fax: 081 44 14 667
 • Mail: most@most.lublin.pl

gazelamotor-lublin