Własna studnia - co trzeba wiedzieć?

Własna studnia - co trzeba wiedzieć?

Bieżąca woda w większości domów pochodzi oczywiście z sieci wodociągowej. Niekiedy jednak, lokalizacja niektórych nieruchomości wyklucza możliwość takiego rozwiązania. Własne ujęcie wody stanowi wówczas jedyne rozwiązanie.

Własna studnia - dlaczego warto?

Budowa własnej studni, w niektórych przypadkach może być tańsza aniżeli wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej.

Warto również dodać, iż własne ujęcie jest w stanie zapewnić nieprzerwany dostęp do wody, bez miesięcznych opłat za jej wykorzystanie. Z uwagi na to, własna studnia bardzo często wykorzystywana jest jako alternatywne źródło dostępu do wody lub w celu podlewania ogrodu.

Własna studnia jest zatem korzystnym rozwiązaniem, również w sytuacji kiedy istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.

Koszt wykonania własnej studni

Warunki hydrologiczne nie wszędzie są takie same. Wiele zależy od specyfiki terenu, na którym znajduje się działka.

Trudniejszy dostęp do warstw wodonośnych może spowodować konieczność wykonania głębszego wykopu. To z kolei wpływa na konieczność zainstalowania silniejszych pomp oraz wykorzystania większej ilości materiałów, a w rezultacie większe koszty wykonania studni.

Zatem starając się oszacować koszt wykonania studni, należy poznać specyfikę geologiczną terenu, na którym znajduje się działka.

Woda w studni

Wody podziemne dzielimy na cztery kategorie:

 • przypowierzchniowe
 • gruntowe
 • wgłębne
 • głębinowe

Studnie zazwyczaj czerpią wodę z dwóch najniżej położonych warstw. Warstwy te zazwyczaj znajdują się pod nieprzepuszczalnymi warstwami skał i osadów, przez co nie przenikają do nich zanieczyszczenia. Są zatem chronione przed skażeniem chemikaliami czy nawozami sztucznymi, które w wyniku działalności człowieka mogą zanieczyścić wody gruntowe.

Szyb studni, działa niczym filtr, przechodząc przez warstwy wodonośne, które nasiąkają cieczą. Woda pobierana z większych głębokości jest bezpieczna dla zdrowia człowieka.

Rodzaje studni

Studnia kopana

Studnia kopana (kręgowa) jest odmianą tradycyjną. Składa się na nią wykopany (często ręcznie) dół, który jest wyłożony betonowymi kręgami. Na jej dnie znajduje się warstwa żwiru, zapewniająca dopływ cieczy z warstwy wodonośnej.

Głębokość ujęcia jest w tym przypadku stosunkowo niewielka, dlatego też może być narażone na skażenie, np. w wyniku przeniknięcia do gruntu nawozów sztucznych. Ponadto, w razie obniżenia się poziomu wód gruntowych np. z powodu suszy lub szkód górniczych, może dojść do zmniejszenia poboru wody lub wyschnięcia studni.

Studnia wiercona (głębinowa)

Do szybu studni wierconej wprowadzane są dwie rury: krótsza (osłonowa) oraz dłuższa (filtracyjna). Pierwsza chroni wykop przed zanieczyszczeniem, zaś druga "wbija się" w warstwę wodonośną.

Studnie głębinowe są zazwyczaj wyposażone w pompy zasysające, które umożliwiają pozyskiwanie wody. Długość ich szybów może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów. Sięgają one wód wgłębnych oraz głębinowych. Woda jest zatem mniej narażona na skażenie czy wyschnięcie. Zaletą jest w tym przypadku również większy pobór wody.

Studnia chłonna

W przeciwieństwie do opisanych powyżej studni, nie pełni ona funkcji ujęcia wody, tylko odpowiada za jej odprowadzanie do gruntu.

Sprawdza się jako element układu odprowadzającego wodę deszczową z dachu. Poprowadzenie rynien tak, aby ciecz wpadała do wykopu sprawi, że trafi ona ponownie do ziemi, nie rozlewając się przy tym po dużej powierzchni.

Szyb studni jest wyłożony perforowanymi kręgami betonowymi lub powłoką z tworzywa. Trzeba jednak pamiętać, iż ten zabieg sprawdzi się tylko w obrębie warstw przepuszczalnych. W przeciwnym razie, gdy studnię wydrążmy np. w utworach gliniastych, ciecz nie będzie mogła opuścić wykopu.

Taki rodzaj instalacji nazywamy również studnią drenażową lub drenarską.

Techniczne aspekty korzystania ze studni

Jeżeli studnia ma zapewniać dopływ bieżącej wody, trzeba ją wyposażyć w pompę. Jej zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia w instalacji wodnej. Bardzo ważnym dodatkiem do tradycyjnej pompy jest hydrofor.

Urządzenie tłoczy wodę do zbiornika, a potem wpycha ją do rur za pomocą sprężonego powietrza. Pompa jest włączana zatem tylko wtedy, gdy zbiornik jest pusty. To wpływa na wydłużenie jej żywotności.

Istotny jest również odpowiedni dobór aparatury do parametrów studni. Jeżeli urządzenie będzie zbyt mocne, może dojść do opróżnienia studni, przez co pompa zacznie pracę "na sucho", zacierając się. Warto zatem skonsultować się z firmą wykonującą odwiert, co do wydajności aparatury, która powinna zostać zamontowana, by usprawnić obsługę ujęcia.

Kwestie prawne związane z wykonaniem studni

Zgodnie z prawem budowlanym, żyły wodonośne przebiegające przez działkę właściciela, stanowią jego własność.

Jeżeli zatem planujemy wykopać studnię, która ma pokryć wyłącznie potrzeby gospodarstwa domowego, jej pobór wody nie przekracza 5 m3 na dobę, zaś głębokość wykopu nie przekroczy 30 m, uzyskiwanie specjalnego zezwolenia nie jest wymagane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Roz. 6 § 31) sankcjonuje z kolei zasady lokalizacji studni:

 • do działki granicy - 5m
 • do osi rowu przydrożnego - 7,5 m
 • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m
 • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m
 • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m

Opisane powyżej zasady obowiązują także w przypadku wykopania studni na działce rolnej.

Jakość wody w domu

Wykopanie studni może być świetnym sposobem na oszczędności finansowe, jednak szybkość zwrotu inwestycji zależy od budowy geologicznej terenu i dostępu do podziemnej sieci hydrologicznej. Wybierając typ wykopu, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego ma służyć pobierana woda. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą domowych systemów filtracji wody, dostępną w naszej firmie. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego zmiękczacza wody.


Zobacz więcej

23 stycznia 2023
Czy można pić ciepłą wodę z kranu?

Według deklaracji zakładów wodociągowych wielu miast w Polsce jakość wody kranowej jest na wysokim poziomie. Wśród naszych Klientów nie brakuje jednak wątpliwości.

28 listopada 2022
Mikroplastik w wodzie

Mikroplastik i jego wpływ na organizm ludzki staje się coraz częściej poruszanym tematem. Większość osób pijących wodę z butelek plastikowych, nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak szkodliwe może być to dla zdrowia.

26 pażdziernika 2022
Od czego zależy barwa wody?

Mimo iż zwykło się mówić, że woda nie ma koloru – nic bardziej mylnego. Woda może zmieniać swoje zabarwienie w wyniku wielu, różnych czynników, w tym również i zanieczyszczeń. Od czego zależy barwa wody oraz jakie są dopuszczalne wymagania odnośnie jej koloru?


Most Lublin

Systemy uzdatniania wody - rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych.

 • Adres: 20-828 Lublin, ul. Nałęczowska 103 / Bużan 3
 • Tel: 081 44 67 035    Fax: 081 44 14 667
 • Mail: most@most.lublin.pl

gazelamotor-lublin